انتشارات حرفه هنرمند
شهر کتاب مرکزی : 88889784 - 88889787
شهر کتاب با هنر : 22285969
شهر کتاب نیاوران : 22807010
شهر کتاب (آرین) میرداماد : 22222757
شهر کتاب ساعی : 88718200
شهر کتاب هفت حوض : 77920400
شهر کتاب ابن سینا : 88089594
نشر باغ : 22718555
چشمه : 88907766
پنجره : 88461060
پکا : 66402725
زمینه : 22216945
مهرجو : 44235075
سحر : 66463714
توس : 66461007
پارت : 66405627
لارستان : 88899365
هاشمی : 66468838
دارینوش : 22000400
طرح نو : 88500183
موزه هنرهای معاصر : 88965411
خانه هنرمندان ایران : 88313269 - 88316171
آتلیه کنکور : 66407654
بتهوون : 22253776
آتلیه عکاسی آریا : 88302481
آتلیه عکس بیات (حامی) : 22602660
کودک : 88831183
سیمرغ : 88882513
کافه عکس : 88791191
کافه شوکا : 88792036
کافه ال : 88792026
گالری اثر : 88326689
آریا : 88716401
هفت ثمر : 88731403
مهرین : 88240946
الهه : 22059686
لاله : 88960492
گلستان : 22541589
آتبین : 22017761
هما : 22055629
دی : 88700849
مشهد
بهاران : 7685847
سپهری : 8445471
نشر کامبیز : 7645578
کتاب فروشی قلم : 8407938

اصفهان
موزه هنرهای معاصر : 2229121
کمند : 2223751
وحدت : 2216874
پژوهش : 5240168

کرج
کتاب هجران : 2237199

شیراز
آقای مجاب : 2334326
نگارخانه هنر معاصر : 2309111

همدان
کتاب فروشی ایران زمین : 8262954

یزد
آقای شیشه بری : 8212889

اهواز
کتاب فروشی رشد : 3-2217000

تبریز
انتشارات آیین : 5555060

ساری
موسسه هفت آیینه : 2225354

بابل
کتابسرای بابل : 3238306

بیرجند
شهر کتاب بیرجند : 4440123

بندر عباس
کتاب فروشی استاد : 2245267

کرمانشاه
کتاب سینا : 7277426

قزوین
آموزشگاه سروش : 3327162

رشت
کتاب فروشی گیلان : 3227570

زاهدان
دلسرای شیدا : 3227002