انتشارات حرفه هنرمند


عکاسی و سینما : دیوید کمپنی / محسن بایرام نژاد

عکاسی، سینمای امروز و بازگشت به پرسپکتیو مقامی : سیامک حاجی محمد

دور باش و قضاوت کن : سپینود ناجیان
حرفه: عکاس.... عکاسی و سینما
برای چه فیلم می‌سازیم؟ برای چه عکس می‌گیریم؟ این شاید یکی از اولین سوال‌های هر کلاسی است که در آن شرکت می‌کنیم. جواب چیست و واقعیت کجاست؟
در این شماره تلاش کردیم تا به شکلی خلاصه به عکاسی و سینما و ارتباط این دو با هم بپردازیم تا شاید جوابی هر چند کوچک و مختصر برای سوال‌های بالا بیابیم. این که عکاسی برای ما چه کرده و فیلمسازی به کدام سو می‌رود و هر کدام از این دو فن چه تاثیری بر یکدیگر و هم‌زمان بر نگاه ما به دنیا داشته‌اند و چقدر نگاه ما را از بی‌واسطه بودن به دیدن با واسطه و از چشم "دیگران" تبدیل کرده‌اند.
آیا ما دنیا را همانطور می‌بینم که اجدادمان می‌دیدند؟ آیا تصاویر هنوز همان خصلت‌های جادویی خود را حفظ کرده‌اند یا از فرط تکرار نه قدرت که تازگی و جذابیت خود را از دست داده‌اند؟
عکس و فیلم: سند و مستند : دادلی اندرو/ مجتبا آل‌سیدان

نگرانِ او بودن : امیر خضرایی‌منش

گریزی از زمان نیست... : لیلی وکیلیان
سه پرسش درباره‌ی عکاسی و سینما : آنیس واردا / فاطمه اعرابی

تارکوفسکی و ایجاز : جان اِی. رایلی / الهام شوشتری‌زاده

...که اندرون جراحت‌رسیدگان چون است : آذین محمدزاده
خدای من، یک دقیقه‌ی تمام شادکامی! : محسن آزرم

آن روز نیمه‌ی پاییز... : کیانا فرهودی

به بهانه‌ی درگذشت مارتین فرانک : بابک زیرک
دیدن و دانستن : ایمان افسریان

طراحی با سمت راست مغز : بتی ادواردز / عربعلی شروه
حرفه: نقاش ... پدیدارشناسی تصویر
حرفه: نقاش این شماره روالی متفاوت دارد. در شماره های اخیر این فصل مقالات و مطالبی حول محور هنر معاصر ایران می خواندید. در این مجموعه مبحثی کلی در مورد مبانی نظری شکل گیری تصویر خواهید خواند. و البته این مجموعه بی ارتباط با هنر معاصر ایران نیست. برای درک و دریافت و دسته بندی و در نهایت تاریخ نگاری هنر معاصر ایران نیازمند مبانی نظری هستیم. ناچاریم تاریخمان را بر مرکز و پایه ای استوار کنیم. مباحثی از این دست شاید بتواند در این مسیر یاریمان کند. این مجموعه با مقاله ای پیرامون دو نظام قدیمی ساخت تصویر آغاز می شود. و سعی می کند تاریخ تصویر و به تبع آن تاریخ نقاشی را در ارتباط با آن دو نظام توضیح دهد. این که اثری در میانه دو قطب ذهنی دیدن و دانستن، کجا می ایستد، می تواند معیاری برای دسته بندی آثار نقاشی ایرانی باشد. این طرح، پای موضوعات و مجادلات بسیاری را به میان می کشد. یک سوی بحث راه را به علوم شناختی و طریقه ادراک تصویر باز می کند و سوی دیگر ما را به میانه بحث های نظری و فلسفی چون حس پذیری و فاهمه یا قوۀ ادارک و فاهمه و در نهایت قوه خیال پرتاب می کند...
مبانی عصب‌شناسی هنر : محمدرضا یگانه دوست

حفظ پندار : جیسون گیگر / ابوالفضل توکلی شاندیز

تخیل استعلایی : ریچارد کـِرنی / مهدی نصراله‌زاده
آیدین آغداشلو، محمد احصایی، هوشنگ پزشک‌نیا، قاسم حاجی‌زاده، بهمن محصص : آیدین آغداشلو
حرفه: مجموعه‌دار
این فصل با حمایت و مسئولیت مجموعه‌داران منتشر می‌شود و فضایی است برای ثبت و نمایش آثار ارزنده‌ی مجموعه‌داران خصوصی. با این امید که آثار برجسته‌ی تاریخ هنر معاصرمان در معرض دید هنرجویان و هنردوستان قرار گیرد. ورود به این بخش برای مجموعه‌داران و صاحبان آثار آزاد است و حرفه: هنرمند دخل و تصرفی در مطالب ندارد.
زمینه‌های تاریخی و مفهومیِ ژانر طبیعت بیجان : نوربرت اشنایدر/ سیدمحمد آوینی

خاستگاه‌ها و نخستین مراحل طبیعت بیجان : نوربرت اشنایدر / خیزران اسماعیلی

اشیاء کوچک، جهان بزرگ : مجید اخگر
حرفه:‌هنرمند... طبیعت بیجان
بحث این شماره در مورد ژانر طبیعت‌بی‌جان است؛ ژانری که از یک سو از دیرباز محل نمایش قابلیت نقاشی برای فریب چشم به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین سوداهای این هنر بوده است (چنان‌که در حکایت زئوکسیس و انگورها و پرنده‌های فریب‌خورده می‌بینیم)، و از سوی دیگر همزمان به خاطر این نوع توجه جزءنگرانه به جزیی‌ترین و ‌بی‌اهمیت‌ترین واقعیت‌های زندگی معمولِ روزمره (در مقابل زندگی قهرمانیِ مردان نامی و حکایات بزرگ تاریخ و مذهب و اساطیر به عنوان اصلی‌ترین موضوعات سنتی نقاشی) مورد نکوهش بوده و نازل‌ترین جایگاه را در سلسله‌مراتب سنتی ژانرها به خود اختصاص داده است. چنان که نورمن برایسون اشاره می‌کند، همین مسئله، و این تصور که از میان تمامی ژانرهای نقاشی، طبیعت‌‌بی‌جان از همه کمتر مستعد پذیرفتن ویژگی‌ها و معانی روایی است، منجر به آن شده که این ژانر تا دهه‌های اخیر از همه کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است....
جهان به مثابه متعلَق ادراک : رولان بارت /صالح نجفی

تصاویر ثروت: آینه‌ی جامعه‌ی هلند : سیبیل اِبِرت شیفِرر/ نسرین هاشمی

پنجره‌ی عقبی : یلدای تاریخیِ ما : مجید اخگر
ملاقات با "تبیین وضع موجود" : وحید غلامی‌پور فرد

یک گزارش به آینده : شمیم مستقیمی

و زندگی ما را نکشته است...: امید بلاغتی

حرفه: نویسنده... گزارشی به آینده
عنوان موضوع این بخش بود گزارشی به تاریخ از وضعیت موجود. فکر کرده بودم به این زمانه ای که اینطور بی رحمانه بر ما میگذرد چطور می توان در قالب ایده یا ایده هایی نزدیک شد؟ و چطور می توان آنچه را که بر ما میگذرد مصالح یک چیزی کمی گسترده تر از تاریخ نگاری فردی کرد برای اینکه بتوان از آینده به آن نزدیک شد و آن را دوباره به یاد آورد؟

دوست داشتم این پروژه ادامه پیدا کند و متنهای دیگری با همین موضوع در شماره های آتی کار کنیم. امیدوارم چنین شود...