انتشارات حرفه هنرمند


نگاهی به تاریخ گرافیک معاصر ایران: مهدی سیفی

نگاهی به تلقی از طراحی گرافیک در ایران: سودابه صالحی

جایگاه گرافیک معاصر ایران: گفت وگوی مهدی سیفی با فرشید مثقالی، مریم کهوند، نژده هوانسیان و آریا کسایی
حرفه: گرافیست... گرافیک معاصر ایران
عرصه‌ی گرافیک امروز ایران وضعیتی بی‌تناسب دارد. یا بیش از اندازه از موضوع سفارش و مخاطب معین فاصله می‌گیرد و به دنبال ابداع فرم‌های نو می‌رود و یا بیش از حد و تا مرز کیچ، تنها به ارائه‌ی غیر خلاق موضوع می‌پردازد. آن نوع گرافیکی که در عین ایجاد و به کار گیری فرم‌ها و آثاری نو و خلاق، موضوع و مخاطب محور باشد (یعنی تجلی مفهوم دیزاین) یا تولید نمی‌شود و یا کمترین حجم تولیدات را به خود اختصاص می‌دهد. گونه‌های موجود گرافیک هر کدام در موقعیت‌هایی با هم کشمکش دارند و گفتمان‌ها و پایگاه‌ها و کلیدواژه‌های خود را ساخته‌اند. چه بسا که برای توجیه خود و به حاشیه راندن دیگری دست به دامان تحریف‌ها و باژگونه نمایی‌هایی هم شده و می‌شوند. آنچه در این میان مغفول و مظلوم می‌افتد مخاطب یا گیرنده‌ی پیام گرافیکی است. درگفتمان‌های رایج گرافیک معاصر ایران پرداختن به موضوعات با مخاطب میلیونی، کاری سطحی، غیر خلاقانه و ممرِ درآمدِ صرف تلقی می‌شود ؛ در عوض طراحان نخبه‌ی جوان ما آثارشان را به گونه‌ای طراحی می‌کنندکه گویی تنها چشمی به همکاران خود و دلی در گرو جوایز جشنواره‌ها دارند. پنداری آنچه موضوعیت ندارد حل مسئله است و ارتباط با مخاطب.
گفتمان‌هایی چون گرافیک فرهنگی، گرافیک هنری، گرافیک تجاری و بازاری، برساخته‌های طبیعی انگاشته‌ی فضای امروز گرافیک ماست که به باژگونگی و تحریف ماهیت گرافیک دیزاین انجامیده. به نظر می‌رسد آنچه در پس چنین حکم ها جلوه ای درست و طبیعی یافته نیاز به تحلیل دارد. امید که با محک تجربه و تحلیل انتقادی بسیاری مسائل پنهان ، آشکار شوند.

حرفه: دیزاینر یا هنرمند؟ : نژده هوانسیان

برو! بمان! : صبا سعادت نیاکی

آیا میتوان تعریف غیر قابل بحثی از گرافیک دیزاین ارائه داد؟ : مریم کهوند
سمفونی پوسترهای پاشنه بلندِ قرمز: مرجان زاهدی

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، آرزوهای بزرگ :‌ گفتوگویی با مصطفی اسداللهی، ابراهیم حقیقی، علی رشیدی، مسعود سپهر، قباد شیوا و فرشید مثقالی

از سین تا شین : فرشاد رستمی
کارگاه دانشجویی فستیوال شومن : سپیده هنرمند

حلقه‌ی گمشده‌ی گرافیک معاصر ایران : مژگان قره، سودابه صالحی

رابطه‌ی میان فضای اثر و معنای آن : بهنام اُسروش

آسیبها از کجا میآیند؟ : علیرضا یزدانی
از رئالیسم سوسیالیستی تا سنت‌های بومی : پیتر جی. چلکوفسکی/ فاران اتحاد

سخنی در باب گرافیک محیطی: مهدی سیفی

اهمیت طراحی گرافیک محیطی در زندگی انسانی : ایلگین نیرون/ آریا متین