انتشارات حرفه هنرمند


نشر و مطبوعات: فرشید مثقالی

مشکلی تحت عنوان "حل مشکل": استیون هلر / کیانا فرهودی

ساخت هویت‌ها و ترسیم روابط: یان نوبل و راسل بستلی / الهام هاشمی
حرفه: گرافیست... نشر و مطبوعات
نشر و مطبوعات در کنار تبلیغات بخش های مهم و کاربردی گرافیک دیزاین را تشکیل می دهند.در حوزه نشر طراحان گرافیک و مدیران هنری نقش مهم و تاثیر گذاری دارند. دانش و مهارت ایشان از تایپ ، تایپوگرافی ، لی اوت و نیز شناخت از دیگر رشته های مرتبط مانند عکاسی و تصویرسازی همگی بر کیفیت نشریات تاثیر مستقیم دارند.
در ایران اما هنوز اهمیت و کاربرد نشر و تولیدات آن چندان جدی گرفته نشده و تفکر کار گروهی شکل نگرفته است.
شاید این سرنوشت محتوم گرافیک ماست که هنوز مباحث مدرنیسم را دریافت و درک نکرده، ناگزیر است اندیشه های پست مدرن را به همان سیاق و به گونه ای سطحی از سر بگذراند و قالب طراحان کشورمان در انتظار رویکردهای روز آمد دیگر، چشم به راه رسانه ها باشند.
حرفه هنرمند طی سه شماره ویژه نامه خود سعی کرده است به مباحث کلی مانند دیزاین، تبلیغات و تصویرسازی بپردازد. در این شماره نیز مبحث نشر و مطبوعات را مورد بررسی قرار می دهد.
در مقالات این شماره علاوه بر شناخت بخش های مختلف در ارتباط با نشر، مباحث آموزشی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در مبحث تایپوگرافی که این روزها نظرات مختلفی پیرامون آن مطرح است علاوه بر مطالب آموزشی بحث ساختار شکنی و ریشه های آن در گرافیک معاصر غرب و تاثیر آن بر گرافیک امروز ایران بررسی شده است.
بررسی قابلیت تشخیص و خوانایی در حروف متن فارسی: مرجان زاهدی

تایپوگرافی؛ دامنه و محدوده : مریم کهوند

طراحی ساختارشکنانه : سودابه صالحی، شهره مباشری
دردسرهای نشر: گفتگوی استیفن هلر با جان گال / ابوالفضل توکلی شاندیز

پدیده‌ای به نام مدیریت هنری: گفتگوی استیفن هلر با ورونیک وین / کیانا فرهودی

کمترین بیشترین است: گفتگوی استیفن هلر با امیلی پاتس و مایکل اولریش / ابوالفضل توکلی شاندیز
طراح به مثابه مولف: مایک راک / مرجان زاهدی

مولفه‌های اصلی یک لی‌اوت: یولاندا زاپاتا/ صبا سعادت‌نیاکی

صفحه‌آرایی و مدیریت هنری نشریات: یولاندا زاپاتا/ سحر ترهنده
هشت سالی که تاریخ دیزاین مجله را تغییر داد: پرین دروم / سودابه صالحی

گفتوگوی یان نوبل با پیتر ویلبرگ / ابولفضل توکلی شاندیز

مجله در برابر روزنامه / ابولفضل توکلی شاندیز
مجله west:‌استیون هلر / غزل ثمین

معانی نشانه‌ها در آثار گونتر رمبو: مایکل ون دسند/ شعله محلوجی

علائم راهنما در گرافیک شهری: کرایگ ام.برگر / مهدیه کرد
پراگرسیو پس رونده: استیون هلر / فرناز حائری

چرا باید چیز ابلهانه‌ای را زیبا و ارزشمند ساخت؟: یان نوبل و راسل بستلی / فرناز حائری
هیچ کس دیگر یک متن مسئله دار را نمی‌خواند: مایکل جانسون / غزل ثمین

اصول طراحی حروف: مصطفی اوجی