انتشارات حرفه هنرمند


در ستایش تصویر : قباد شیوا

تصویرسازی : مایکل ارلهف و تیموتی مارشال/ علی اتحادویژه نامه "تصویرسازی"
بی ترس و بی تعارف می شود گفت: ما متن و مقاله چاپپ شده استاندارد و به دردبخوری که هم به قلم ایرانی باشد و هم در حوزه گرافیک دیزاین و از آن جمله تصویر گری، یا اصلا نداریم و یا اگر داریم از حد تعداد انگشتان دست فراتر نمی رود.
متاسفانه ما در ایران همیشه از نظر منتقد حرفه ای هنرهای تجسمی در فقر به سر برده ایم. همچنین اگر در گذشته تصویرگر حرفه ای با هر نامی که در آن زمان بدان می داده اند، داشته ایم، در سال های اخیر حرفه ی تصویر گری دارد به خاطره ها می پیوندد. تصویرگری ما اگرچه در حوزه کودک هنوز به سختی هنوز نیم نفسی می کشد، در حوزه های دیگر به محاق فراموشی رفته است. با این تفاسیر به سختی می شود انتظار داشت منتقد و یا تصویرگری بیاید و در این مورد چیزی بنویسد.
این شماره "حرفه : هنرمند" به تصویرگری در حوزه عمومی اختصاص یافته است. متاسفانه در این شماره نیز همچون گذشته چاره ای نداشتیم جز بهره گرفتن از متون ترجمه شده.
مولف / تصویرگر : استیو برادنر/ حمیدرضا کرمی
لذت تصویرسازی: استیون هلر/ کیانا فرهودی
زبان و تبادل بصری: گونتر کرس ، تئو ون لوون/ نیما ملک محمدی
در چند و چون تصویرگری : گفت و گو با نورالدین زرین کلک، فرشید مثقالی، قباد شیوا، افشار مهاجر پیرامون تصویر سازی معاصر ایران
تصویر سازی در مطبوعات ایران: کامران افشار مهاجر
پیوند تصویرسازی با هنرهای زیبا: گفتگوی مارشال آریسمن با تامس وودراف / محمدرضا فرزاد

آیا تصویرگری به پایان خود رسیده است؟ : استیون هلر / ابولفضل توکلی شاندیز
زبان تصویری ادوارد گری: استیون هلر/ کیانا فرهودی

میراث تصویری جولیان آلن: استیون هلر/ غزل ثمین
ترجمه تصویری : آرمان داوودی

به سوی حرفه ای کل نگر ک گفت و گوی مارشال آریسمن با میلتون گلیزر/ محمدرضا فرزاد
مدیریت هنری تصویرگران : جیمز مک مولان / مرجان زاهدی

اضمحلال موزه : سسیلیا هلند / آزاده گیوتاش
استاد من : استیون هلر / فرناز حائری

تصویرگری علمی: حضور علم در نمایشی هنرمندانه : مرجان زاهدی

مادیت و معنی: گونترر.کرس و تئو ون لیوون / علی عامری
کتاب های تصویری چگونه کار می کنند: لورنس آر سایپ / سحر ترهنده

از فرانکلین تا شباویز: زهره قایینی
ارتباط تصاویر و کلمات : پری نودلمن / آزاده اخلاقی

نگاهی بر زندگی و آثار آنتونی براون: شعله محلوجی
آینده متفاوت: آیا کهنگی واقعا ترسناک است؟: درل ریس / حمیدرضا کرمی

تاثیر کامپیوتر و اینترنت بر تصویر گری : بروس واندز / بتی آواکیان