انتشارات حرفه هنرمند


فیلمها، هیولانمایی ها و نقابها: آماداکروز / بتی آواکیان

درپس تصویر: گفتگو با سیندی شرمن

خواب خرد، بیداری هیولاست: الیزابت تی اسمیت / ملک محسن قادری

سیندی شرمن: آرتور دانتو / فرشید آذرنگ
حرفه: عکاس... پنجره همسایه: سیندی شرمن
سیندی شرمن عکاس مهمی است. خیلی مهم. آن قدر که هر کتاب مربوطی را در این سالها باز می کنی رد و نشانی از او را در آنجا می بینی. خوب یا بد. حق یا ناحق. بهر حال مهم است.گرداگردش حرف و حدیث و سخن بسیار گفته اند. هم خود عکسهایش کانون نقد و تحلیل بوده و هم تصاویرش بهانه ای برای بحث های دیگرتری در خصوص فمینیسم، پست مدرنیسم، بحران هویت، پیوند عکاسی با سایر رسانه ها و نظایر آن شده است. شاخص ترین عکاس دو دهه اخیر است. با آزادی و رهایی هنرمندی که دلبستهٔ رسانهٔ عکاسی نیست، راه می دهد تا انواع و اقسام رسانه ها داخل تصویرش درهم بیامیزند.آدمی است که دائم تغییر چهره می دهد و عوض می شود. هم شکل و شمایلش و هم نوع تصاویرش. فاصلهٔ بسیار زیادی است میان بازی تصویری و شوخ طبعانهٔ « عکس فیلم» هایش با تصاویر خشن و هنوز هم اگر بپرسند، نمی توانیم بگوئیم که سیندی شرمن، دقیقاً چه شکلی است و هنرمند چه شاخه ای است.
خودهای دیگر در خودنگاری عکاسانه: رابرت سوبیسک/ فرهاد فخاریان، فرشید آذرنگ

خودنگاری: جولیان بل/ فرناز جورابچیان

نمونه هایی ازعکاسی خودنگاری در ایران: صادق تیرافکن/ مهیار حاجت مند/ بیتا ریحانی/ احمد عالی/ اسماعیل عباسی/ مرجان تقوی/ مهرداد افسری/ کورش ادیم/ سوسن زاهدی/ فرهاد فخاریان/ مجید کورنگ بهشتی
پنجره بسته: خودنگاری در عکاسی
کمتر عکاسی را در تاریخ عکاسی سراغ داریم که به نوعی وسوسه عکاسی از خود را تجربه نکرده باشد. بعضی ها جدی و مستمر و به دفعات و برخی نیز هر از گاه و تفننی و اتفاقی.جذابیت این تصاویر خودنگاره نه تنها در دیده شدن چهرهٔ همیشه پنهان خود عکاسها است که نیز تجربه نوع نگاه و برخورد تصویری آنها با خود است. این که هر کس می کوشد تا خودش را در قلمرو زبان آشنای تصویری اش بگنجاند. تنوع و تعدد این تصاویر، به گستردگی عکاسان شاخصی است که خلاقیت تصویری دارند. هنرمندانی که هر یک حامل دنیایی شخصی، فردی و منحصر به فرداند. در این بخش ضمن یادآوری از این گونه آثار در تاریخ هنرهای تجسمی مشخصاً به رویکردهای مختلف هنرمندان تاریخ عکاسی می پردازیم.در پایان نیز- بر حسب ظرفیت و گنجایش محدود صفحات، خودنگارهٔ تعدادی از عکاسان ایرانی در نسل های مختلف را با همراهی نوشته هایشان گنجانده ایم تا بازتاب گوشه ای از تلاشهای تصویری هنرمندان عزیز کشورمان باشد.
گفتگو با:علیرضا روح نواز/ گلناز طاهری/ شکوفه علیدوستی/ وجیهه لطفی/ همیلا وکیلی/ غزاله هدایت/ محسن یزدی پور
پنجره ما: ... و خداوند زن را آفرید
با تمام نق و نوق هایی که این سالها در خصوص تولید انبوه« هنرمند»- بخصوص از کانونی به نام دانشگاه- شنیده می شود، معتقدیم که بخشی از حرکت های نوجویانهٔ سالهای اخیر( در تمام زمینه های هنری) از دل کوشش آدمهای موفق همین نسل جوان برآمده و اصولا معتقدیم که برکت، بیشتر حاصل فراوانی است تا انحصار و تنگ خواهی.گالری« راه ابریشم»- با تمرکز بر رشتهٔ عکاسی- مرداد ماه امسال، مهماندار آثار هفت عکاس جوان با موضوع «زن» بود.مجموعه تصاویری آرام، کم صدا و سلامت.
تصاویر در پرسش:داریوش خادمی
حرفه: نقاش... پنجره همسایه: مارک تانسی
در کشور ما غالباً نگاه به نقاشی و ارزیابی آن استوار به نقدی فرم گراست که ریشه در آموزش مدرنیستی نقاشی در مراکز هنری ما دارد. سیطرهٔ این دیدگاه باعث می شود ما نقاشی امروز دنیا را نه تنها درک نکنیم بلکه بسیاری از نقاشی ها را نبینیم، آن هم به دلیل نداشتن ویژگیهای که آموزه های مدرنیستی در ذهن ما تثبیت کرده است.نمی توان نقاشی را تنها بر اساس ظاهرآن و ارتباط شکلی عناصر و میزان نوآوری در زبان بصری سنجید وآنگاه انتظار داشت نقاشی ما ارتباطی زنده با هنر معاصر دنیا برقرار کند. بی اطلاعی از خواستگاه های تحولات و چرخشهای هنر امروز ما رامحدود به ظواهر می کند. و این اتفاقی است که به وضوح در بسیاری از موارد دیده می شود. مثل: ورود مظاهر هنر پست مدرن و هنر مفهومی و نه درک مفاهیم هنر امروز.آثار تانسی نیز از منظر این نقد با عناوینی چون: تحجر و تصویرسازی، بازنمایی و ....جزو نقاشی هایی است که دیده نمی شوند.
منریسم جهان جنوب:ایمان افسریان

خلاقیت در تقلید:گفتگو با آیدین آغداشلو

اگر استفاده نکنیم،عقب می افتیم:گفتگو با حمید سوری

سبک، شکل روح است:ثمیلا امیر ابراهیمی
پنجره بسته: منرِیسم جهان جنوب
مسابقه­ای هم در اینجا برقرار بود:مسابقه واردات.نه واردات کالاهای هنری مدرن که پولمان نمی­رسید،بلکه واردات سبکها یا به عبارتی اطوارهای جدید غربی.می­خواهم به خود جرات دهم و نام این مسابقه دوم ویا سبک دوم را منریسم جهان جنوب بگذارم.منریسم نه فقط نام سبکی خاص است در قرن 15 و16 اروپا بلکه نام روشی هنری نیز می­باشد.بدین معنی که هر گاه به جای زندگی(در معنای بسیار وسیع آن)آثار هنری الگو و مرجع و غایت هنرمندان قرار گیرد آن آثار را اطوار گرایانه،شیوه گرایانه و یا منریستی بر می­شماریم.منریسم جهان جنوب سبکی است که اساس آن الگو قرار گرفتن هنر معاصر غرب برای هنرمند در حال گذار از سنت به مدرنیته کشورهای در حال توسعه است.
مرور بر آثار فرشید ملکی:در گفتگویی جمعی
پنجره ما: فرشید ملکی
در این بخش تلاش خواهیم کرد تا نقاشان ایرانی را معرفی نماییم. نقاشی که دارای دو مشخصهٔ زیر باشد: اول آنکه آثار او از عمق و بیان لازم برخوردار باشد. دوم آنکه هنرمندی باشد که تا کنون کمتر به او پرداخته و ارزشهای آثارش کمتر شناخته شده باشد.تلاش خواهیم کرد تا در انتخاب هنرمند مورد نظر شبههٔ تبلیغ گروه و یا افراد خاصی را ایجاد ننماییم.
برتون حمله می کند!زندگی و آثار تیم برتون:ایوون تسکر/علی عامری

ادوارد دست قیچی: جسم کوتیک پسامدرن:راسل ای. پاتر/ علی عامری

دست ها بالا!: بهداد آوند امینی

خیلی بهتر یا خیلی بدتر:رامین شیخانی
حرفه: سینماگر... برتون دست قیچی
مجموعه روبرو متمرکزست بر دو فیلم تیم برتون و طبیعتاً فقط به آن ابعادی از این فیلم ها اشاره دارد که در نگاه مخصوص هر کدام از نویسنده های مطالب منعکس شده. ادوارد دست قیچی (1991) و مریخ حمله می کند! (1997) آثاری مستقل و تقریباً متفاوت با هم اند که رجحان یا الویت خاصی بر دیگر فیلمهای برتون ندارد، همین طور که نوشته های این مجموعه هم در کنار دیگر مقالات چاپ شده دربارهٔ کارنامه کارگردان تنها گوشه هایی از جادوی متنوع و ملون «سینمای تیم برتون» را نشان میدهند.
عکاسی، زبان، زمینه : آن روریمر / فرشید آذرنگ

این است سرگرمی : بردیا سعدی نژاد
حرفه: هنرمند...
چیزی که درباره هنر گفته می‌شود، هنر است. هنر، هنر است و دیگر هیچ!