انتشارات حرفه هنرمند


دیزاین: فرشید مثقالی

ما همه دیزاینر هستیم: دونالد ا.نرمن/ روبرت صافاریان

دیزاین و باز تعریف هویت­‌ها: بنی اسپارک / نیما ملک­ محمدی

گرافیک دیزاین:هنر زیبا یا علم اجتماعی: خورخه فراسکارا / محمدرضا فرزاد

تسهیل مشارکت احساسی_عاطفی مخاطب در فرایند دیزاین خلاقه: ا.بنت_ر.اگلش / روبرت صافاریان

فلسفه­‌ی گرافیک دیزاین من: دیسکه / روبرت صافاریان

طراحی گرافیک ژاپن: کازوماسا ناگائی / رامین شیخانی

دیزاین و هویت: در گفتگو با قباد شیوا

مقدمه­‌ای بر آسیب شناسی آموزش دیزاین در گرافیک ایران: مهدی سیفی
ویژه­ نامه «گرافیک دیزاین»
فصل نامه ی حرفه هنرمند در پی انتظارات مخاطبین خود در دیگر حوزه های هنرهای تصویری قصد دارد از این به بعد شمارگان ویژه ی خود را به این رشته ها اختصاص بدهد.حرفه هنرمند با رویکرد آسیب شناسی هنر معاصر ایران در این شماره ی ویژه به مبحث گرافیک دیزاین پرداخته است.به زعم سیاست گذاران این نشریه هنر گرافیک سالهای اخیر دچار نوعی فرمالیسم شده است به این معنی که هدف اصلی خود که انتقال پیام و ارتباط بصری است را فراموش کرده است.از این منظر، دیزاین را که فصل مشترک بسیاری از گرایشات هنرهای کاربردی از جمله، معماری، شهرسازی، صنعت، تبلیغات و... گرافیک است و نیز نقش و کارکرد آن را در این حوزه ها مورد بررسی قرار داده است.در این شماره سعی شده تعریف درستی از واژه دیزاین به دست آید و نیز از نگاهی منتقدانه نواقص و کاستی های آن در سیستم آموزشی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
مرز سینما و گرافیک(saul Bass) :رامین شیخانی

دیزاین و آموزش: در گفتگو با ابراهیم حقیقی، مصطفی اسدالهی، مصطفی اوجی و امراله فرهادی

دیزاین در خدمت زندگی روزمره: مایکل جانسون / آرش مومنیان

دیزاین و زبان ساده­‌ی بصری: مایکل جانسون / آرش مومنیان
تصویر فروشگاه و تعامل:استفاده از حواس در فضای مصرف دیون کوجمان / روبرت صافاریان

دیزاین و تبلیغات: در گفتگو با شهرزاد اسفرجانی، کامران کاتوزیان و علی رشیدی

بیانیه­ ی یک طراح: کن کاتو / رامین شیخانی

چشم انداز شهری:دیزاین مکان­های عمومی دلنیشین نیکولاس بویکر ، رالف بویکر / روبرت صافاریان

نقش ضوابط در ساماندهی گرافیک خیابانی: محمدرضا بقاپور

رویکردی بصری به مطبوعات ایران: کامران افشار مهاجر

غلبه­‌ی فرمالیسم بر تصویر سازی معاصر: در گفتگو با کریم نصر

دیزاین و تصویر سازی: فرشید مثقالی