انتشارات حرفه هنرمند
ذن و عکاسی
نويسنده : پل مارتین لستر
مترجم : زانیار بلوری
ذن و عکاسی مجموعه ای است مشتمل بر 100گفتار که نویسنده طی دوره ای بالغ بر 25 سال نگاشته است. با تلفیق مطالعات عکاسی و فلسفه ذن، شخص می‌آموزد از دوربین به عنوان راه ارتباطی عمیقی با جهان استفاده کند. اگر میخواهید خلاق باشید و عکس های خود را به سطحی برسانید که از مشاهده لحظه‌ها بیاموزید و به دیگران بیاموزانید از این لحظه ها متاثر شوند، این کتاب در اختیار شماست.