انتشارات حرفه هنرمند
بدن تکه تکه شده
نويسنده : لیندا ناکلین
مترجم : مجید اخگر
با نزدیک شدن به اواخر قرن هیجدهم، به تدریج نوعی حس اضطراب و بحران د ر رابطه نویسندگان و هنرمندان اروپایی با گذشته با شکوهی که از دوره باستان تا آن زمان تداوم یافته بود پدیدار شد. هنرمندان در برابر عظمت دستاوردهای با شکوه دوران باستان احساس ناتوانی می کردند و این احساس به زودی دربازنمایی های هنری آنان انعکاس پیدا کرد.تصاویر نیمه تمام،"برش"ها ، قطعه قطعه سازی ها، ویرانه قطعه عضوها همه حاکی از احساس نوستالژی برای تمامیتی از دست رفته بود.ناکلین در این کتاب با مشاهده بازنمایی های تکه تکه، تب واره فیگور انسان در آثار هنرمندان –از فوسلی تا پست امپرسیونیست ها و پس از آنها- این تحولات را ردیابی میکند.
لیندا ناکلین منتقد و مورخ برجسته هنر، پیشگام حوزه تاریخ هنر فمینیستی، و استاد کرسی لیلااچسون والاس در هنر مدرن در انستیتوی هنرهای زیبای دانشگاه نیویورک است.