انتشارات حرفه هنرمند
یک رمانس دانشگاهی مرگبار
نويسنده : محمود سعیدنیا
شب پنجاه و پنجم.
زن مرحومه‌ام زیبا و باهوش نبود اما بسیار ثروتمند بود. بدون تردید، عاقلانه‌ترین تصمیم زندگی‌ام، ازدواج با او بوده‌است. اگر به تنبلی و بیکارگی دارودسته مذکری شامل من، تامس رجینالد مکداک ایرلندی، کوالای استرالیایی، تنبل آفریقایی و ابلوموف روسی باشید، و فاقد ذره‌ای میل و مهارت برای کسب درآمد، و درعین حال برنامه‌ای هم برای مرگ بر اثر گرسنگی نداشته باشید، آنگاه عاقلانه‌ترین تصمیم زندگی‌ٱان، با عاقلانه‌ترین تصمیم زندگی من، حکم دو نیم یک سیب خواهد داشت...