انتشارات حرفه هنرمند
درباره عکاسی
نويسنده : سوزان سانتاگ
مترجم : مجید اخگر
در این کتاب «شمایلی» که در نوع خود یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های حوزه‌ی عکاسی است، سوزان سانتاگ، نظراتش را درباره تاریخ عکاسی و نقش و جایگاه آن در جامعه امروز را به دقت تشریح کرده است.

«هر صفحه‌ای از کتاب «درباره عکاسی» پرسش‌های جذاب و پراهمیتی را در زمینه موضوع خود به بهترین نحو پیش می کشد.» نیویرک تایمز

»هر تحلیلی که بعدها در زمینه نقش عکاسی و تاثیر آن در جوامع رسانه‌ای نوشته شد، متکی بر این کتاب سانتاگ بود» جان برجر

«عکس‌های زیادی نیستند که به اندازه‌ی هزاران کلمه‌ی سانتاگ ارزش داشته باشند» رابرت هیوز، تایم