انتشارات حرفه هنرمند
زبان عکس
نويسنده : رابرت اکرت
مترجم : اسماعیل عباسی، محسن بایرام‌نژاد
قضیه بسیار ساده است، در بیشتر عکس‌ها نکات بسیاری ـبیش از آنچه دیده می‌شود- وجود دارد و این «بیش» بی نهایت شگفت‌آنگیز است. با تخیلی سیال و نگاهی موشکافانه به عکس متوجه نکاتی خواهیم شد، نکاتی درباره پیچیدگی روابط، نکاتی درباره خواسته‌ها و رویکرد‌های شخصی، نکاتی درباره این‌که زندگی چگونه دگرگون می‌شود و چگونه بی‌تغییر می‌ماند، این‌که زمان و مکان چگونه زندگی را شکل می‌دهد.
زبان عکس، زیرمجموعه زبان اندام‌است. زیرا اشاره‌ها و حالت های فرد در عکس ثابت شده‌است و ما می‌توانیم آنها را نسبت به زمانی که این حرکات در برابر چشمان ما رخ می‌داد با دقت بیشتری بررسی کنیم.