انتشارات حرفه هنرمند
کاغذ و آینه
نويسنده : ویلفراید باتس
مترجم : کیارنگ علایی
... اما آنچه تاریخ عکاسی را جذاب می‌کند این است که قرار گرفتن در متن تاریخ عکاسی برایم به مثابه رها شدن با تخته‌پاره‌ای بر موجی پیدا و پنهان است که هرچه پیش می‌روی افق‌های دنیای عکاسی برایت نامحدودتر و وسیع‌تر می‌شود. افقی که می‌ترسی اگر نگاه از او برگیری کاملا ناپدید شود...
اما بررسی جز به جز این رویدادها و پیشرفت‌ها جملگی یک هدف و رسالت بزرگ را گوشزد می‌کند و آن اعتبار بخشیدن به «نگریستن» است، لحظه‌های گذرا و نابود شدنی زندگی خیلی آسان در معرض پوچی و ابتذال‌اند، اصلا انگار «فراموشی» مصرانه چسبیده است به لحظه‌های زندگی...