انتشارات حرفه هنرمند
طراحی حسی
نويسنده : دانلد آ.نورمن
مترجم : جهانبخش سادگی راد / معصومه حق‌پرست
آیا تا به حال به دلایل لذت بردن خود از محصولات اندیشیده‌اید؟ آیا هرگز فکر کرده‌اید که چرا یک اتومبیل شسته و پولیش شده به نظر بهتر و سریع‌تر از زمان کثیف‌ بودن خود حرکت می‌کند؟
تحقیقات در دهه‌ی اخیر ثابت کرده اند که انسان‌ها علاوه بر استفاده یک محصول (صنعتی یا فرهنگی) با آن ارتباط احساسی نیز برقرار می‌کنند. دانلد نورمن، دلیل عشق (یا نفرت) ما به اشیا روزمره، به بررسی علت و چگونگی این ارتباط احساسی انسان با اشیا پیرامون خود پرداخته است. وی معتقد است که واکنش افراد در برابر اشیا در سه سطح غریزی، رفتاری و تفکری صورت می‌گیرد.
یا به عبارت دیگر واکنش آنها در برابر اشیا در این سه سوال خلاصه می‌شود:
آیا دوستش دارم؟ (برخاسته از غریزه)
آیا کار می‌کند؟ (برخاسته از منطق)
"آیا دوباره از آن استفاده خواهم کرد؟ (برخاسته از تجربیات و فرهنگ)

این کتاب از جدیدترین کتب در ارتباط با نقش عواطف و احساسات در طراحی محصولات بوده که مرجع مناسبی جهت مطالعه در این خصوص می‌باشد و اکنون نیز در بسیاری از دانشگاه‌های جهان به عنوان کتاب درسی تدریس می‌شود.