انتشارات حرفه هنرمند
فرانسیس بیکن: منطق احساس
نويسنده : ژیل دلوز
مترجم : حامد علی آقایی
کتاب ژیل دلوز درباره فرانسیس بیکن، صرف بررسی یک نقاش از سوی یک فیلسوف نیست. و اساسا آیا می‌توان آن را کتابی "دربار" بیکن دانست؟ بی‌شک هم می‌توان نقاشی را اندیشید و هم می‌توان اندیشه را نقاشی کرد. و مگر نقاشی، جز اندیشه در قالبی پرهیجان و ملتهب است؟