انتشارات حرفه هنرمند
مقدمه‌ای بر طراحی دوبعدی
نويسنده : جان باورز
مترجم : مرجان زاهدی / سودابه صالحی