انتشارات حرفه هنرمند
مرگ غم انگیز پسر صدفی
نويسنده : تیم برتون
مترجم : احسان نوروزی
«مرگ غم انگیز پسر صدفی» و قصه های دیگر ، به شکلی ظریف رنج بیگانه ای نوجوان را بیان می کند. این کتاب همچون فیلم های تیم برتون هم کودکانه است و هم جدی و پر مغز، که در آن واحد معصومیت و وحشت را در هم می‌آمیزد.NewYork Times
تیم برتون نمودی از بچه های هولناک و دوست داشتنی را می آفریند: مطرودین تنهایی که می کوشند عشق را بیابند و به دنیا های بی رحم ستمکارانش تعلق خاطر پیدا کنند. تصویر سازی های دوست داشتنی او، همزمان شادی و تراژدی این موجودات پر امید اما تیره بخت را هویدا می سازند.