مستند «سکوت روتکو» ساخته‌ی ماریولاینه بونسترا سال ۲۰۱۴ ۵۲ دقیقه ترجمه‌ی گلنار نریمانی   در ابتدای مستند “سکوت روتکو” پسر هنرمند را می‌بینیم که با

«بیشتر حقیقت، کمتر هنر». به خاطـر دارم که این شعار شکسپیـر بر دیواری در نمایشگاه آثار رابرت فرانک در موزه‌ی هنـر آمریکایی ویتنی در ۱۹۹۵

ترم سه عکاسی دانشگاه تهران بودم. استادی به ما تکلیف کرده بود که با موضوع یکی از عناصر چهارگانه عکاسـی کنیـم. در حیـاط دانشکـده سنگ‌فرش‌هایی

“من هنرمند سبک انتزاعی نیستم… به روابط رنگ یا فرم یا هیچ چیز دیگری علاقه‌ای ندارم…من فقط به بیان عواطف انسانی بنیادین علاقه‌مندم – تراژدی،

چند روز گذشته برای گالری‌‌دارهای تهران روزهای خوبی نبود. هفته‌ی پیش موسسه‌ی «ماه‌ِ مهر»، پس از ۱۴سال به دلیل مشکلات مالی، خبر از پایان فعالیت

هنری آدامز، نویسنده «جهان وایِت»، با این هنرمند درباره آثار اولیه، تأثیر و تکنیکش صحبت می‌کند/ ۳۱ مِه ۲۰۰۶/ ترجمه گلنـار نریمانـی – واکنش‌ها به

تازه‌های وب‌نامه

عکاسی

درباره‌ی دایدو موریاما/ دیوید لوی اشتراوس؛ ترجمه‌ی گلنار نریمانی

عکاسی

در باب اهمیت عکاسیِ مستند در آموزش عکاسی/ علیرضا احمدی ساعی

نقاشی

مستند «اتاق‌های روتکو»

خبر

آیا گالری‌های تهران پلمب خواهند شد؟

آخرین شماره‌ی فصلنامه

گفتار چهارم: زایش نخستین / آریاسپ دادبه

هنر شهرهای ایران

در این شماره به بررسی سیر تکوین نهادهای هنر جدید، شکل‌گیری جریان‌ها، نوع حساسیت‌ها و ویژگی‌های هنر برخی از شهرهای ایران، با تمرکز بر هنر جدید پرداخته‌ایم. با مقالاتی درباره‌ی صحنه‌ی هنر اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان، تبریز، رشت، اهواز، و شهرهایی دیگر.